แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คู่มือการปฏิบัติตนของคาทอลิกในการร่วมพิธีของศาสนาอื่น


ประเพณีแต่งงาน

ความเป็นมา
109619การแต่งงานถือว่าเป็นการสร้างวงศ์ตระกูลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายหน้า  การแต่งงานถือเป็นการตั้งเนื้อตั้งตัว สร้างครอบครัวใหม่ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องรู้ถึงกิจหรือหน้าที่ของตนเองถึงการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดี

พิธีการที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติต่อกันมา คือ
1. การทามทาบทามเถ้าแก่ ฝ่ายชายจะทาบทาม  เพื่อสู่ขอฝ่ายหญิงจากบิดามารดา  หรือญาติผู้ใหญ่
2. กำหนดวัน  เวลา สถานที่  (หาฤกษ์ยาม)
3. ดำเนินพิธีการในพิธีแต่งงานแบบชาวไทย ได้แก่
ตอนเช้า

 • - ทำบุญตักบาตร  เลี้ยงพระ
 • - รับน้ำพุทธมนต์  และรับพรจากพระ
 • - ฝ่ายชายจัดขบวนแห่ขันหมาก  (มีกล้วย อ้อย อาหารคาว - หวาน  พานขันหมาก  สินสอด  และแหวนหมั้น)

ตอนเย็น

 • - การรดน้ำสังข์  (ประเพณีเดิมใช้น้ำสะอาดธรรมดา  แต่ภายหลังนิยมใช้น้ำพุทธมนต์)
 • - จัดงานเลี้ยงผู้มาร่วมงานในพิธี
 • - แจกของชำร่วย
 • - จดทะเบียนสมรส (ในวันพิธี หรือหลังพิธีแล้วก็ได้)

ข้อสังเกต

 • พิธีการแต่งงานเป็นประเพณีของคนไทย  มิใช่เป็นพิธีทางศาสนาพุทธแต่ภายหลังเริ่มนำศาสนามามีส่วนร่วมในบางขั้นตอน  เพื่อทำให้เกิดมงคลชีวิตแก่คู่แต่งงาน

แนวทางการปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิก

 • การแต่งงานเป็นประเพณีที่งดงาม ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ  แต่ก็มีพิธีการบางช่วงที่คู่แต่งงานนำพิธีกรรมทางศานาพุทธมาเกี่ยวข้อง  คริสตชนคาทอลิกควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมคือ

การทาบทามเถ้าแก่ฝ่ายชาย

 • คริสชนคาทอลิกสามารถรับเชิญให้เป็นเถ้าแก่สู่ขอทั้งฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย  เพราะประเพณีสู่ขอนั้นเป็นประเพณีที่ผ่านการเห็นชอบของพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งต้องคัดสรรบุคคลที่น่านับถือและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคู่บ่าว - สาวด้วย  จึงเป็นการสมควรที่เราคริสตชนจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองเรือน

การหาฤกษ์ยาม

 • สำหรับคริสตชนคาทอลิกเมื่อต้องแต่งงานกับคู่สมรสที่เป็นศาสนาพุทธ การหาฤกษ์ยามนั้น คริสตชนคาทอลิกไม่สามารถกระทำได้

คำสอนของพระศาสนจักร

 • พระศาสนจักรไม่รับการทำนายทุกรูปแบบ  การไปขอความช่วยเหลือจากซาตานหรือปีศาจ  การร้องเรียกหาผู้เสียชีวิตไปแล้ว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งถืออย่างไม่ถูกต้องว่าเผยอนาคต  การปรึกษาหาคำทำนายฤกษ์ยาม โหราศาสตร์  การทำนายโชคชะตา  การตีความสิ่งบอกเหตุและโชคชะตาปรากฏการณ์ของการเข้าทรง  การไปขอความช่วยเหลือจากคนทรง  เป็นการปกปิดความต้องการเรื่องอำนาจเหนือกาลเวลา  เหนือประวัติศาสตร์และเหนือมนุษย์  พร้อมๆ ไปกับความต้องการที่จะให้ตนเองใช้ประโยชน์จากอำนาจที่ซ่อนเร้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ขัดแย้งกับเกียรติภูมิและความเคารพนับถือ รวมถึงความยำเกรงด้วยความรัก  ซึ่งเราต้องมอบให้แด่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น

การทำบุญตักบาตร

 • กรณีที่เป็นการแต่งงานแบต่างฝ่ายต่างถือ  คาทอลิกควรให้เกียรติคู่สมรส  หากคู่สมรสประสงค์จะประกอบพิธีตามแนวทางของเขา  ฝ่ายคาทอลิกควรช่วยจัดเตีรยมภัตตาหารในการตักบาตร  หากมีความจำเป็นเพื่อตักบาตรร่วมกัน เพื่อทำบุญร่วมกัน และเป็นการแผ่กุศลให้บรรพบุรุษ และเป็นการตักบาตรเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวในโอกาสแต่งงาน  ฝ่ายคาทอลิกควรมีส่วนร่วมเท่าที่ตัวเองรู้สึกว่าสามารถทำได้