แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

15162397632732

วันที่ 30 พฤศจิกายน

ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

(St. Andrew Apostle, feast)

 

นักบุญอันดรูว์ ซึ่งชื่อภาษากรีกของท่านมีความหมายว่า "กล้าหาญแบบผู้ชาย" เป็นบุตรของโยนาห์ เป็นน้องของนักบุญเปโตร และทั้งคู่มีอาชีพเป็นชาวประมงของเมืองคาเปอรนาอุม อยู่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี แรกเริ่มเขาเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์ เมื่อยอห์น บัปติสต์ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเมสสิยาห์ เขาก็รีบกลับไปหานักบุญเปโตร และด้วยความเชื่อที่เปี่ยมล้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำเทศนาและอัศจรรย์มาทำให้เกิดความมั่นใจ ทั้งคู่ก็ได้กลับกลายเป็น "ชาวประมงจับมนุษย์" ตามที่พระคริสต์ทรงสั่ง จริงๆแล้ว ตามธรรมประเพณีของพวกไบซันไทน์สมัยแรกๆ (early Byzantine tradition) เรียกนักบุญอันดรูว์ว่า "protokletos" แปลว่า "เรียกครั้งแรก" หรือ "ถูกเรียกคนแรก" (= "first called") ให้เป็นอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ในการลำดับรายชื่ออัครสาวกที่หลากหลาย ชื่อของอันดรูว์จะอยู่ในลำดับที่สอง แสดงว่าท่านได้รับเกียรติในระหว่างบรรดาอัครสาวก ซึ่งเราเห็นเหตุการณ์จริงปรากฏชัดตอนที่มีชาวกรีกพวกหนึ่งมาขอฟิลิปให้พาไปพบและสนทนากับพระอาจารย์เจ้า ฟิลิปจึงไปบอกอันดรูว์ แล้วอันดรูว์กับฟิลิปก็ไปหาพระเยซูเจ้า (เทียบ ยน 12:20-22)

 

และเมื่ออันดรูว์ รวมทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น ได้เสาะหาเครื่องหมายของกาลเวลาเกี่ยวกับวันสิ้นโลก จึงเป็นเหตุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้คำปราศรัยเรื่องอวสานกาล (eschatological discourse) ไว้ในพระวรสาร (เทียบ มก 13; มธ 24 ; ลก 21:8-36)

 

หลังการกลับฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว นักบุญอันดรูว์ได้ไปเทศน์พระวรสารในเอเซียไมเนอร์ฝั่งตะวันตก(=ตุรกี) และให้พวก Scythians ท่านได้แต่งตั้ง St. Stachys ให้เป็นพระสังฆราชองค์แรกของไบเซนไทน์ แล้วนั้น ท่านเดินทางต่อไปทางตะวันตกถึงมาซิโดเนีย และประเทศกรีซ

 

นักบุญอันดรูว์ได้เป็นมรณสักขีในช่วงระหว่างการครองราชย์ของเนโรที่เมือง Patras เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 60 โดยถูกผูกโยงไว้ (มากกว่าจะถูกตอกตะปู) กับกางเขนที่เป็นรูปตัว X (ตั้งแต่นั้นมาเรียกกันว่า "กางเขนของนักบุญอันดรูว์") ที่ทำเช่นนี้ เพื่อต้องการทรมานท่านนานๆ และก็เป็นจริง เป็นที่รับรู้กันว่าท่านยังคงเทศน์ให้ประชาสัตบุรุษต่อไปอีก 2 วัน กว่าจะสิ้นชีพ

 

ร่างของท่านถูกนำมาไว้ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล (แคว้นไบเซนไทน์) และถูกฝังไว้ในวัดของบรรดาอัครสาวก (Church of the Apostles) ข้างเคียงกับของนักบุญทิโมธี และลูกา ในปี ค.ศ.1210 เมื่อพวกครูเสดยึดเมืองนี้ได้ พระธาตุของท่านถูกนำมาที่เมืองอมาลฟี(Amalfi) อยู่ทางใต้ของอิตาลี และได้รับความเคารพอยู่ที่นี่จนทุกวันนี้

 

นักบุญอันดรูว์เป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศรัสเซีย และสก็อตแลนด์ รวมไปถึงชาวประมงและสตรีผู้สูงอายุที่ครองตัวเป็นโสด (spinster)

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)

151623969094851516239657888115162396119823