แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

host

แผ่นศีล คือแผ่นปังที่เรารับในระหว่างการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท เมื่อแผ่นศีลได้รับการเสกในพิธีบูชาขอบพระคุณ ก็จะกลายเป็นพระวรกายของพระคริสตเจ้า