แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

heavenสวรรค์

สวรรค์ คือชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร