แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงสามารถสดับฟังคำภาวนาของทุกคนในเวลาเดียวกันได้อย่างไร

pray1พระเจ้าทรงสดับฟังคำภาวนาของเราทุกคนทันที เพราะพระองค์ทรงอยู่ทุกหนแห่ง แต่เราไม่สามารถอยู่ในที่หลายแห่งในเวลาเดียวกัน เราจึงไม่สามารถเข้าใจอะไรได้มากไปกว่าเวลาเดียวอยู่ในที่แห่งเดียว   แต่พระเจ้าไม่ทรงเหมือนกับเรา พระองค์ไม่มีขอบเขต นอกจากพระองค์ทรงสามารถสดับฟังและเข้าใจคำภาวนาในภาษาต่างๆ ของทุกคนแล้ว พระองค์ยังสามารถประทานให้แต่ละคนมีความตั้งใจจริงของเขา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่

ข้อความสำคัญ   

  • พระเจ้าตรัสว่า เราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยดอกหรือ พระเจ้าตรัสว่า คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในที่ลับเพื่อเราจะมิได้เห็นเขาได้หรือ พระเจ้าตรัสว่า เรามิได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรือ (เยเรมีย์ 23:23-24)


พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
ลูกา 1:13

  • ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “เศคาริยาห์ อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว เอลีซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่ายอห์น

กิจการอัครสาวก 10:31

  • โครเนลิอัสเอ๋ย พระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานภาวนาของท่านและทรงระลึกถึงการทำทานของท่าน


คำถามที่เกี่ยวข้อง     

  • พระเจ้าสามารถสดับฟังคำภาวนาของทุกๆ คน จากหลายๆ ประเทศในเวลาเดียวกันได้อย่างไร


สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู   

  • เด็กหลายคนมีความเข้าใจผิดว่า พระเจ้าทรงมีขอบเขตเหมือนกับตนเอง ในส่วนนี้ไม่ควรหลีกเลี่ยงที่จะตอบ เพราะเด็กมีความคิดแบบรูปธรรม และเป็นโอกาสดีที่เราจะแนะนำพวกเขาให้มีความคิดว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขต พระองค์สามารถสดับฟังคำภาวนามากมายเป็นพันๆ ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างหนึ่งที่จะช่วยท่านได้ คือ ถ้ามีคน 5 คนแตะตัวท่าน ท่านสามารถรู้สึกได้ทั้งจาก 5 คน