แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราต้องภาวนา

40324 BoyPraying Pg18 WEBภาวนาคือการพูดคุยกับพระเจ้า เมื่อเรามีเพื่อนสนิท เราจะพูดคุยกับเพื่อนของเราในทุกๆเรื่อง  นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเพื่อน ด้วยวิธีเดียวกัน เราควรพูดคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับพระองค์ บอกพระองค์ในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข มีความเสียใจและมีความหวาดกลัว พระองค์ปรารถนาที่จะรู้ว่าเราต้องการอะไร ต้องการให้พระองค์ทำอะไรเพื่อตัวเราเอง และเพื่อผู้อื่น เช่นเดียวกัน เมื่อเราภาวนา เราเปิดตัวเราเองกับพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้ดีขึ้น

ข้อความสำคัญ
อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำ อธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู (ฟิลิปปี 4:6-7)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    

ลูกา 6:12;
ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน  
กิจการอัครสาวก 6:1-4;
เวลานั้น ศิษย์มีจำนวนมากขึ้น บรรดาศิษย์ที่พูดภาษากรีกไม่พอใจศิษย์ที่พูดภาษาฮีบรู เพราะในการแจกทานประจำวัน บรรดาแม่ม่ายของตนถูกละเลยมิได้รับแจก  
อัครสาวกสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มาประชุม กล่าวว่า “ไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อไปแจกอาหาร  พี่น้องทั้งหลาย จงเลือกบุรุษเจ็ดคนจากกลุ่มของท่านทั้งหลาย เป็นคนที่มีชื่อเสียงดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ แล้วเราจะแต่งตั้งเขาให้ทำหน้าที่นี้  ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา
เอเฟซัส 6:12-13;
เพราะเรามิได้ต่อสู้กับพลังมนุษย์ แต่ต่อสู้กับเทพนิกรเจ้า และเทพนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงสวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า เพื่อจะต้านทานทุกสิ่งได้ในวันเลวร้าย และยืนหยัดอยู่ได้จนถึงที่สุด
 ยากอบ 4:2
ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ      

คำถามที่เกี่ยวข้อง

  • การภาวนาคืออะไร

สำหรับพ่อ-แม่/ครู    

  • เป็นโอกาสดีที่ท่านจะสอนเด็กๆ ให้รักการภาวนา ด้วยการภาวนาพร้อมกันก่อนนอน ก่อน-หลังรับประทานอาหาร หรือเวลาเดินทาง โอกาสฉลองวันเกิดของสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ