แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

priest

พระสงฆ์ คือ ศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวช ซึ่งเทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้า โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และดูแลประชากรของพระเจ้า