foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5206
29987
63524
719230
596667
16139075
Your IP: 3.233.219.101
2020-01-28 04:09

สถานะการเยี่ยมชม

มี 509 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เพลงสดุดีที่ 99
พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์

    เพลงสดุดีบทนี้ เป็นบทสุดท้ายในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์จำนวนหกบท สดด บทนี้เน้นเป็นพิเศษถึงความศํกดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความจำเป็นที่ต้องมีสมณะเช่นโมเสส อาโรนและซามูเอล เพื่อสอนธรรมบัญญัติและวอนขอแทนประชาชน เป็นไปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีกรรมในพระวิหารเช่นเดียวกับที่ประกาศกอิสยาห์ได้รับนิมิต (อสย 6) แต่บรรยากาศของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นพิธีรื้อฟื้นพันธสัญญาในเทศกาลอยู่เพิง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นคำสอนพื้นฐานข้อหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ ดังที่ปรากฏในคำขอข้อแรกของบทข้าแต่พระบิดา "พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ" (มธ 6:9) เพื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา เราต้องยอมรับก่อนอื่นใดหมดว่าพระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์  พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" (ยน 6:69) ยังทรงเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์" (ยน 17:11) เราคริสตชนยังได้รับเรียกมาให้เป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ด้วยเช่นกัน (1 ปต 1:15-16)1    พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ประชากรทั้งหลายจงตัวสั่นพรั่นพรึงเถิด
        พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ
            แผ่นดินก็หวั่นไหว
2    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ในศิโยน
        พระองค์ทรงสูงส่งอยู่เหนือประชาชาติทั้งมวล
3    ประชากรทั้งหลายจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว
        พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์
4    พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ ทรงรักความยุติธรรม
        ทรงสถาปนาความถูกต้อง
        พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงสร้างความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมในยาโคบ
5    จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
         จงกราบนมัสการที่วางพระบาทของพระองค์
        พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์
6    โมเสสและอาโรนในหมู่สมณะของพระองค์
        ซามูเอลในหมู่ผู้เรียกขานพระนามของพระองค์
        เขาทั้งหลายเรียกหาพระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงตอบเขา
7    พระองค์ตรัสแก่เขาจากเสาเมฆ
        เขาปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์
        ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบเขา
        ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขา
        แต่ทรงลงโทษเมื่อเขากระทำบาป
9    จงยกย่องพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
        จงกราบนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
        เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงความศักดิ์สิทธิ์