^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

เพลงสดุดีที่ 40 เพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือ

เพลงสดุดีที่ 40
เพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือ


สดด บทนี้เรียงลำดับความคิดในแบบไม่ธรรมดา คือเริ่มด้วยการขอบพระคุณและความหวัง (ข้อ 2-13) แล้วจบด้วยคำอ้อนวอนขอให้ทรงช่วยให้รอดพ้น (ข้อ 14-17) ภาคที่สองนี้เหมือนกันกับ สดด 70 จึงชวนให้คิดว่าแต่เดิมคงเป็นเพลงสดุดี 2 บทซึ่งถูกนำมารวมกัน ฮบ 10:5-7 เชิญชวนเราให้ฟังถ้อยคำในข้อ 7-9 ว่าเป็นถ้อยคำที่พระคริสตเจ้าตรัส ข้อความนี้มิได้หมายความว่าการถวายบูชาไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่หมายความว่าการถวายตนแด่พระเจ้า โดยพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ตลอดเวลานั้นมีความสำคัญมากกว่า (เทียบ 1 ซมอ 15:22; ฮชย 6:6)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าพเจ้ารอคอยพระยาห์เวห์ด้วยความหวัง
    แล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้า
    และทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

2    พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นจากขุมลึกแห่งความพินาศ
    จากโคลนตมในปลักเลน
    ทรงให้ข้าพเจ้ายืนบนก้อนหิน
    ให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง
    
3    พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้า
    เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
    หลายคนจะแลเห็นและมีความยำเกรง
    จะมอบความวางใจในพระยาห์เวห์

4    ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข
    เขาไม่หันไปกราบไหว้รูปเคารพ
    และไม่หลงไปนมัสการพระเท็จเทียม

5    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า
    การอัศจรรย์และแผนการที่ทรงกระทำสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน
    จะหาผู้ใดมาเทียมเท่าพระองค์ได้
    ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้
    แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมีมากเหลือคณานับ

6    พระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ
    พระองค์มิได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาป
    แต่พระองค์ประทานหูให้ข้าพเจ้าฟัง
7    ข้าพเจ้าจึงทูลว่า "ข้าพเจ้าอยู่นี่ กำลังมาแล้ว
    ในม้วนพระคัมภีร์มีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้า
8    ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้น
    ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้า

9    ข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์dในที่ประชุมใหญ่
    ถูกแล้ว ข้าพเจ้ามิได้ปิดปากเลย
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว

10    ข้าพเจ้ามิได้ซ่อนความเที่ยงธรรมของพระองค์ไว้ลึกในใจของข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงช่วยให้รอดพ้น
    ข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากที่ประชุมใหญ่

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งที่จะแสดงความกรุณาต่อข้าพเจ้า
    ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์รักษาข้าพเจ้าไว้ตลอดเวลา

12    เพราะความทุกข์ร้อนมากมายจนนับไม่ถ้วนห้อมล้อมข้าพเจ้า
    ความผิดทับถมข้าพเจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นอีกแล้ว
    บาปของข้าพเจ้ามีมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพเจ้า
        จนข้าพเจ้าหมดกำลังใจ

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดพอพระทัยที่จะช่วยชีวิตข้าพเจ้า
    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด
14    ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้าจงได้รับความอับอายเถิด
    ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้าจงหนีไปอย่างอัปยศเถิด
15    ผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "สาแก่ใจ"
    จงตกตะลึงด้วยความอับอาย

16    แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์
    ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น
    จงพูดเสมอว่า "พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่"

17    ข้าพเจ้ายากจนและขัดสน
    องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังเอาพระทัยใส่ข้าพเจ้า
    พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า
    ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
15963
13278
29241
352248
423502
17835513
Your IP: 34.204.176.125
2020-05-25 23:45

สถานะการเยี่ยมชม

มี 150 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk