foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4211
31425
4211
483091
596667
15902936
Your IP: 35.172.195.82
2020-01-19 02:55

สถานะการเยี่ยมชม

มี 808 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เพลงสดุดีที่ 34
สรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระเจ้า


สดด บทนี้เป็นคำประพันธ์ในรูปกลบทอักษร  ภาคแรกเป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงปกป้องคุ้มครองผู้เชื่อในพระองค์และประสบความขัดสน ผู้ประพันธ์พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้ว่าในชีวิตตนได้รับความคุ้มครองดูแลจากพระเจ้า ส่วนภาคที่สองเป็นคำสอนในแบบวรรณกรรมปรีชาญาณ ที่สอนผู้ฟังว่า ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งหมายถึงการหลีกหนีความชั่ว และทำความดี เป็นหนทางเดียวที่นำไปสู่ความสุขแท้จริง
ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงแสร้งเป็นผู้วิกลจริตต่อหน้าอาบีเมเลค และอาบีเมเลคขับไล่พระองค์


อาเลฟ 1    ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดกาล
        คำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอ
เบท    2    จิตใจข้าพเจ้าจะภูมิใจในพระยาห์เวห์
        ผู้ต่ำต้อยจงฟังและชื่นชมเถิด

กีเมล    3    จงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ร่วมกับข้าพเจ้าเถิด
        เราจงโห่ร้องถวายชัยแด่พระนามของพระองค์พร้อมกัน
ดาเลท    4    ข้าพเจ้าแสวงหาพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า
        ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งมวล

เฮ    5    จงจับตาดูพระองค์ แล้วใบหน้าของท่านจะสดใส
        ไม่มีวันจะต้องอับอายเลย
ซาอิน    6    คนยากจนร้องทูล พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง
        ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย

เคท    7    ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์
        พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย
เตด    8    จงลองลิ้มดูให้รู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงพระทัยดี
        คนที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุข

โยด    9    บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระยาห์เวห์ จงยำเกรงพระองค์เถิด
        ผู้ยำเกรงพระองค์ย่อมไม่ขาดสิ่งใดเลย
คัฟ    10    สิงห์หนุ่มbอาจขาดอาหารและหิวโหย
        แต่ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ย่อมไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย

ลาเมด    11    มาเถิด ลูกเอ๋ย จงมาฟังข้าพเจ้า
        ข้าพเจ้าจะสอนท่านให้ยำเกรงพระยาห์เวห์

เมม    12    ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิต
        อยากมีหลายวันเพื่อประสบความสุข
นูน    13    ก็จงเฝ้ารักษาลิ้นของท่านไว้จากความชั่วร้าย
        รักษาริมฝีปากของท่านไว้ไม่พูดเท็จ
ซาเมค    14    จงละทิ้งความชั่ว และทำความดีเถิด
        จงแสวงหาสันติและเดินตามไป

อายิน    15    สายพระเนตรของพระยาห์เวห์จับอยู่ที่ผู้ชอบธรรม
        พระกรรณของพระองค์ฟังเสียงของเขาที่ร้องขอความช่วยเหลือ
เป    16    พระพักตร์ของพระยาห์เวห์เป็นอริกับผู้กระทำความชั่ว
        มิให้ใครในแผ่นดินระลึกถึงเขาอีกต่อไป

ซาเด    17    บรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือ พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง
        ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย
โฆฟ    18    พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์
        ทรงกอบกู้ผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิด

เรช    19    แม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมาย
        พระยาห์เวห์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้น
ชิน    20    พระองค์ทรงดูแลกระดูกของเขาทุกชิ้น
        มิให้แตกหักแม้เพียงชิ้นเดียว

เตา    21    คนอธรรมจะต้องตายเพราะความชั่วของตน
        ใครเกลียดชังผู้ชอบธรรมจะถูกพิพากษาลงโทษ
    22    พระยาห์เวห์ทรงไถ่กู้ชีวิตของผู้รับใช้พระองค์
        ผู้ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์จะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ