แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โลกที่แสนดี 
59.    ทุกสิ่งล้วนสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าผู้สูงสุด
สวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ ท้องฟ้า
เวลาและอวกาศ กำลังสรรเสริญพระองค์
ทุกสิ่งล้วนสรรเสริญพระองค์ และลูกก็ด้วยเช่นกัน พระเจ้าข้า 
George William Condor (1821-74) 

60.    ดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้า บอกถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ดวงจันทร์ที่ขึ้นในยามเย็น เล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ดวงดาวที่ส่องสกาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน บอกถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ฟ้าสวรรค์ก็บอกกล่าวถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าด้วย   
(เทียบ สดด. 19)

61.    สำหรับมวลดอกไม้ที่ผลิบานอยู่ตามทางเดิน ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์
สำหรับผืนหญ้าที่อ่อนนุ่มและสวยงาม ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์
สำหรับเสียงเพลงของนกและเสียงฮึมของผึ้ง
สำหรับทุกสิ่งสวยงามที่ลูกได้เห็นและได้ยิน
ข้าแต่พระบิดาเจ้าแห่งสวรรค์ ลูกขอขอบคุณพระองค์  
Ralph Waldo Emerson (1803-82)  

62.    ข้าแต่พระเจ้า
เราขอขอบคุณพระองค์ สำหรับโลกนี้ซึ่งเป็นบ้านของเรา 
สำหรับท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และดวงอาทิตย์ที่อบอุ่น 
สำหรับรสเค็มของน้ำทะเล และน้ำที่กำลังไหล 
สำหรับหุบเขาที่ยั่งยืน และลมที่ไม่เคยหยุดพัด
สำหรับต้นไม้ และสนามหญ้าอันกว้างใหญ่
ขอขอบคุณพระองค์ สำหรับประสาทสัมผัสของเรา
ที่ทำให้เราได้ยินเสียงร้องอันไพเราะของนกทั้งหลาย
ได้เห็นความงดงามของทุ่งหญ้าในฤดูคิมหันต์
ได้ลิ้มรสผลไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
ได้ชื่นชมยินดีด้วยการสัมผัสกับหิมะ
การได้กลิ่นไอของของฤดูใบไม้ผลิ
โปรดประทานดวงใจที่เปิดกว้างต่อความงดงามเหล่านี้ให้แก่เรา
และรักษาวิญญาณของพวกลูกให้พ้นจากความมืดบอดที่จะทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งใดเลย
แม้ในขณะที่พุ่มไม้หนามนั้นถูกแผดเผาด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า พระผู้สร้างของเรา ผู้ทรงดำรงชีพและเสวยราชย์ตลอดนิรันดร
Walter Rauschenbusch (1861-1918)