แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้ง
อย่าลืมครั้งซึ่งเราถูกมอบหมาย
อย่าลืมพึ่งโฉมยงองค์ทนาย
อย่าดูดายเข้ามาหาพระนาง
อย่าหวาดกลัวว่าตัวเป็นคนบาป
อย่าทิ้งลาภหลบลี้หนีออกห่าง
อย่าคิดท้อรันทดว่าหมดทาง
อย่าเลิกร้างสรรเสริญภาวนา

อย่าประมาทขาดสวดลูกประคำ
อย่ากระทำตัวเราไม่เข้าท่า
อย่าหลงลืมนึกถึงมารีอา
อย่าปิดตาปิดหูดูความจริง
อย่าลืมมองแบบอย่างพวกนักบุญ
อย่าเนรคุณถ่อยต่ำทำเย่อหยิ่ง
อย่าลืมว่าพระแม่ทรงสัตย์จริง
จะไม่ทิ้งผู้วางใจในพระนาง