แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ขอสรรเสริญมหาพรมหจารี
ผู้เป็นศรีมารดาน่าพิศวง
พระเป็นเจ้าทรงธรรม์สรรโฉมยง
เป็นมาตุรงค์ทรงสิทธิ์ฤทธิ์ทวี
แม้พระนางเป็นมนุษย์สุดต่ำต้อย
ถ่อมซึ่งองค์ลงด้อยน้อยศักดิ์ศรี
ครองชีพเหมือนธรรมดานานาสตรี
จนไม่มีใครทราบลาภแท้จริง

พระเป็นเจ้าทรงเห็นคุณบุญกุศล
ความวิมลโฉมเฉิดประเสริฐสิ่ง
ความสุภาพแม่ไซร้ใหญ่หลวงจริง
ปกป้องสิ่งสูงส่งดำรงธรรม์
นี่แหละคือมารดาน่าพิศวง
ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงประดิษฐ์สรร
เป็นมารดาขององค์พระทรงธรรม์
เพราะศักดิ์สิทธิ์ครบครันอนันต์เอย