แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นคนบาปลาภนั้นยังมีอยู่
คือได้ผู้ช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่
คนบาปหนักเท่าหนักสักปานใด
เมื่อกลับใจใคร่พ้นได้ผลจริง
เพราะผู้นั้นคืออนงค์ผู้ทรงฤทธิ์
มีอภิสิทธิ์ช่วยใครได้ทุกสิ่ง
ทั้งเป็นแม่แห่งความเมตตาจริง
ไม่เคยทิ้งผู้มาหาพระนาง

พระนางเองเคยตรัสชัดถ้อยว่า
คนบาปหนาบาปหนักสักกี่อย่าง
มีน้ำใสใจจริงทิ้งหนทาง
มาขอพึ่งพระนางวางไว้ใจ
พระนางจักอำนวยช่วยรักษา
ให้วิญญาบริสุทธิ์ผุดผ่องใส
แก่คนบาปทรงเป็นที่หลบภัย
ช่วยเหลือให้เขารอดปลอดภัยเอย