แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

our lady of the rosary

สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

 

สายประคํา นั้นเป็นดั่งอาวุธครบมือ ภาวนาด้วยความเชื่อมั่น และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

- นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ -

 

บางคนโง่เขลามาก จนคิดว่าสามารถดําเนินชีวิตได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากแม่พระ ให้เรารักแม่พระและสวดสายประคํา เพราะสายประคําของแม่พระเป็นดังอาวุธต่อต้านความชั่วร้ายของโลกทุกวันนี้ ซึ่งพระหรรษทานทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้นั้นผ่านมาทางแม่พระ

 - นักบุญคุณพ่อปีโอ -

 

ให้สายประคํา เป็นดังกองทัพ และเราก็จะเป็นผู้ชนะโลก 

- บุญราศีพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 -

 

ในเวลานี้ สายประคําคืออาวุธ

 - นักบุญคุณพ่อปีโอ -

 

บอกรักพระแม่ โดยการสวดสายประคําเสมอ ตั้งใจสวดภาวนา สวดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ จงมีจิตวิญญาณแห่งการอธิษฐานภาวนา อย่าเบื่อกับสวดสายประคํา เพราะนี่เป็นสิ่งสําคัญ การสวดสายประคําทําให้หัวใจของพระเป็นเจ้านั้นสั่นสะเทือน และเราจะได้รับพระหรรษทานที่จําเป็น

 - นักบุญคุณพ่อปีโอ -

 

สายประคํา เป็นอาวุธทรงพลังที่จะขับไล่ปีศาจและป้องกันตนเองจากบาป... หากเราต้องการความสงบในใจ ในบ้าน และในประเทศของเรา ให้ชุมนุมกันทุกเย็นเพื่อสวดสายประคํา อย่าหยุดภาวนาแม้แต่วันเดียว ไม่ว่าเราจะแบกภาระหนักหนาสักเพียงใด เราจะได้รับความห่วงใยเสมอ 

- พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 -

 

การภาวนาที่ศักดิ์สิทธิ์ ในบทภาวนาที่จําเจ คือ บทวันทามารีย์ ซึ่งจะชําระความซ้ำซากจําเจ แห่งบาปของคุณ

- นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ -

 

การภาวนา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การสวดสายประคํา 

- นักบุญฟรังซิส เดอซาล -

 

สายประคํา เป็นรูปแบบการภาวนาที่ดีที่สุด และเป็นวิธีที่เราจะบรรลุชีวิตนิรันดร์ นอกจากนั้นยังเป็นการเยียวยาความชั่วทั้งหมดของเรา การสวดสายประคํา เป็นรากของพระพรทั้งหมดของเรา ไม่มีวิธีการภาวนาใดที่ดีกว่านี้อีกแล้ว

- พระสันตะปาปา ลีโอ ที่ 13 -

 

สําหรับผู้ที่คิดว่า สติปัญญาที่ฉลาดและการศึกษานั้นเป็นอาวุธสําคัญ แต่แท้จริงแล้วการสวดประคํานั้นเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุด เพราะการวอนขอแม่พระเหมือนดังเด็ก ๆ ขอสิ่งของ จากแม่ของเขานั้น สามารถทําลายทุกเมล็ดพันธุ์แห่งความหยิ่งยะโสและความทะนงตนได้

- นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ -

 

ข้อตั้งใจของฉัน สวดสายประคําตลอดเดือนตุลาคม

 - ตัวฉันผู้ศักดิ์สิทธิ์ -

 

การสวดสายประคํา มักจะถูกทิ้งไว้ที่หลังเสมอ และสุดท้ายเราก็ไม่สวดเลยเพราะเราง่วงนอน ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เราสวดภาวนาขณะที่เราเดินอยู่บนท้องถนน ซึ่งการสวดภาวนาจะช่วยให้เรา มีพระพรของพระเป็นเจ้าเสมอ

- นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ -

 

สายประคำเสนอบทสรุปและนำเราสู่พระวรสาร เป็นการภาวนาจากใจที่เข้าถึงได้ง่าย

- นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 -

 

สายประคำคือบันไดเชือกที่ให้เราไต่สู่สวรรค์

- บุญราศี คาร์โล อาร์คูติส -

 

ด้วยการสวดสายประคำ พระมารดามารีย์จะร่วมกับเรา พระแม่ต่อสู้เคียงข้างเรา พระแม่ช่วยเหลือเราในการต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายต่างๆ

- พระสันตะปาปา ฟรังซิส -

 

ที่มา : แม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 245 กันยายน-ตุลาคม 2022