ทีมคำสอนสัญจรให้การอบรมแกนนำแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทีมคำสอนสัญจร ได้ให้การอบรมแก่แกนนำแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ในหัวข้อ "การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์" สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เทศกาลคริสต์มาสและปัสกา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2016 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มีผู้เข้าร่วม 72 คน ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งดู ทำ และสร้างสรรค์งานต่างๆ