ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมให้กับสัตบุรุษวัดดอนบอสโก พุดหง นครศรีธรรมราช ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSCF4059 resize

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมให้กับสัตบุรุษวัดดอนบอสโก พุดหง นครศรีธรรมราช ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

เวลา13.00-15.00น. โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปีพระเมตตา และมีการรำพึงพระวาจาที่เกี่ยวข้องกับพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ผ่านทางวีดีทัศน์ และแบ่งปันทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ด้วย