ประมวลภาพทีมคำสอนสัญจรฝึกปฎิบัตินักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในวันที่7-10 ธันวาคม 2558

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC09053 resize

ทีมคำสอนสัญจรฝึกปฎิบัตินักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในวันที่7-10 ธันวาคม 2558

ในหัวข้อ "การใช้พระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ในการสอนคำสอน" โดย

วันแรกได้สอนการใช้รูปภาพในการสอนคำสอน ศิลปะพระคัมภีร์ การวาดภาพจากข้อความพระคัมภีร์ที่ประทับใจ การใช้เพลง การทำภาพพระคัมภีร์ในรูปแบบสามมิติ

วันที่สองได้สอนเรื่องการปั้นดินน้ำมัน การปั้นดินน้ำมันเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ และการเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ผ่านหุ่นดินน้ำมันที่ปั้นขึ้นมา

วันที่สาม ทำหนังสือพิมพ์พระคัมภีร์ และเล่าเรื่องราวผ่านหนังสือพิมพ์ที่แต่ละกลุ่มจัดทำขึ้น ช่วงบ่ายทำเกมพระคัมภีร์ด้วยโปรแกรมPowerpoint และ ทำโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Printshop

 วันที่สี่ ประกอบโปสเตอร์ที่ได้จากการทำโปรแกรม Printshop และทำมิวสิควีดีโอด้วย โปรแกรม Proshow