^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

นักศึกษาศูนย์แม่ริมแบ่งปันพระวาจาที่ประทับใจ

IMAG6298 resize

นักศึกษาศูนย์แม่ริมแบ่งปันพระวาจาที่ประทับใจโดยพระวรสารที่นักศึกษาได้แบ่งปันคือ

บทพระวรสารจากนักบุญมัทธิว บทที่4 ข้อ 18-22 ทรงเรียกศิษย์ชุดแรกสี่คน

ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที
  เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดีและยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา  ทันใดนั้น เขาก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป

พระวาจาที่ผมประทับใจในวันนี้ คำว่า “เปโตร”
ในชีวิตของผมหลายครั้ง  ผมเป็นเหมือนกับนักบุญเปโตรที่เป็นคนบาป  แต่พระเยซูทรงเลือกให้เขาเป็นสาวกของพระองค์  ผมเองก็เป็นคนไม่ดีหลายครั้ง  ทำให้พ่อแม่เสียใจ แต่ในวันนี้พระองค์ทรงเลือกผมให้มาทำงานของพระองค์
    ผมอยากขอบคุณพระเจ้าที่นำทางให้ผมได้พบทางแห่งความดี  และให้ผมเป็นศิษย์แท้ของพระองค์  และพระองค์ทรงเลือกให้ผมมาเป็นครูคำสอนทำงานของพระองค์ผ่านทางพระจิตเจ้า

พระวาจาที่ผมประทับใจในวันนี้ คำว่า “จงตามเรามาเถิด”
    พระวรสารที่ผมประทับใจตอนนี้ ก็คือ ตรงกับชีวิตของผม  ตอนที่ผมอยู่บ้านก่อนที่ผมจะมาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้  ผมลังเลใจอยู่มาก  ไม่รู้จะมาดี หรือไม่มาดี  ผมก็เลือกไม่ถูก  ก็เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนที่นี่  เหมือนกับว่าผมตมพระองค์  แล้วพระวรสารในวันนี้ได้สะกิดใจผมว่า  ผมตามพระองค์หรือยัง  ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมรู้สึกว่า  ผมไม่เคยติดตามพระองค์เลย  และในวันนี้ผมจะขอเดินตามพระองค์  ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้
พระวาจาที่ผมประทับใจในวันนี้ คำว่า “ตามพระองค์ไป”
    ในชีวิตของผมหลายครั้ง  ผมต้องตัดสินใจว่า  ผมจะตามพระองค์ไปทำความดี  หรือ ตามใจตนเอง  ทำสิ่งที่ชอบ  ที่รักมากกว่า เสียงมโนธรรมที่เรียกร้องอยู่ข้างในว่า  ตามพระองค์ไปเพื่อทำกิจกรรมดี  แม้แต่การมาอยู่ที่นี่  ผมก็ต้องเลือกว่าจะมาหรือไม่มา  แต่อิสระที่แท้จริงของจิตวิญญาณ  ที่ผมได้ไตร่ตรองมานั้น มีทางเดียวเท่านั้นคือทางพระเยซูเจ้า  อิสระทางโลกเป็นเพียงมายา  ความสุขชั่วครู่ ไม่ใช่สันติสุขที่แท้จริง  ผมจึงตัดสินใจตามพระองค์มาที่นี่  เพื่อมาเรียนรู้ความรักของพระเจ้าแล้วแบ่งปันออกไปสู่พี่น้อง
พระวาจาที่ดิฉันประทับใจในวันนี้ คำว่า “ทิ้ง”
    ที่ดิฉันเลือกคำว่า “ทิ้ง” คำนี้ เพราะว่าในชีวิตของดิฉันเอง  เป็นคนที่ไม่ค่อยดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า  เพราะดิฉันมัวแต่ห่วงอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆ หรือ สิ่งที่ผ่านไป  ไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากเพื่อนที่พูดไม่ถูกใจ  หรือ  พูดเจ็บใจคำเดียว ดิฉันชอบเก็บเอาไปคิดแล้ว  บางครั้งทำให้ดิฉัน โมโหตัวเอง  อยากกลับไปแก้แค้น  เพื่อความสะใจ  แต่ในพระวรสาร  ในเช้าวันนี้ได้เตือนใจดิฉันว่า จงละทิ้งสิ่งเก่าๆ แล้ว เดินหนทางของพระเจ้า
พระวาจาที่ฉันประทับใจในวันนี้ คำว่า “ตามพระองค์ไป”
    ที่เลือกประโยคนี้  เพราะว่าในชีวิตของฉันเอง  ตอนฉันอยู่บ้าน  ฉันคิดเสมอว่า สักวันฉันจะเป็นครูคำสอน หรือซิสเตอร์ให้ได้  แต่ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจึงจะได้เรียนในด้านนี้  แต่โชคดีที่พระเจ้าทรงเรียกฉันให้ได้มาเรียนเป็นครูคำสอน ณ ศูนย์คำสอนแห่งนี้  ในเช้าวันนี้ พระวรสารได้บอกกับฉันว่า  หากฉันเดินในทางของพระองค์  ฉันจะพบกับความจริงความสำเร็จในชีวิต เพราะพระองค์จะทรงประทานให้กับฉัน
พระวาจาที่ผมประทับใจในวันนี้ คำว่า “ยากอบ”
      ที่ผมเลือกพระวาจาคำนี้  เพราะว่ายากอบได้เป็นแบบอย่างให้กับผมในการติดตามพระเยซูเจ้าหลายๆครั้ง  ผมมีความรู้สึกว่าจะเหินห่างจากพระเยซูเจ้า  และในวันนั้นนักบุญยากอบก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับผมจะเห็นว่าเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกเขา  เขาก็ละทิ้งครอบครัวและอาชีพ และติดตามพระองค์ไป เพราะฉะนั้นผมจะนำแบบอย่างของนักบุญยากอบมาปฎิบัติใช้ในชีวิตของผมเองให้เกิดผลต่อไป
พระวาจาที่ผมประทับใจในวันนี้ คำว่า “อันดรูว์”
    เหตุที่ชอบคำนี้  เพราะว่าผมอยากจะเป็นเหมือนนักบุญอันดรูว์  ซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจที่กล้าหาญ  และยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง  เพื่อเดินตามพระเยซูเจ้า  และได้เป็นพยานถึงพระคริสต์  สุดท้ายท่านได้ตายเพื่อพระองค์  ในชีวิตนี้ผมคิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ผมจะขอเดินตามพระเยซูเจ้าเหมือนนักบุญอันดรูว์ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์  แม้จะเจอกับเส้นทางที่ลำบากแค่ไหนก็ตาม  ผมคิดว่าจะอดทนแม้ว่าจะได้เจออุปสรรคเข้ามาในชีวิตของผม  เพราะว่าทั้งชีวิตของผมนั้น  ผมจะขอรับใช้พระเยซูเจ้าทุกสมหายใจ  และจะขอมอบจิตใจของผมไว้กับพระเยซูเจ้าเหมือนนักบุญอันดรูว์  ขอพระเป็นเจ้าช่วยผมให้เป็นครูตำสอนที่ดี เพื่อช่วยทุกคนให้ติดตามพระองค์
 


Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2355
11704
14059
345224
816522
16581591
Your IP: 3.226.122.74
2020-02-24 05:25

สถานะการเยี่ยมชม

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk