แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

vt08

วันเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ - #PopeReport ลองเช็คข้อมูล "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" (Jubilee of Mercy) กับเพื่อนนักข่าวสายวาติกัน และได้วันเวลา รวมถึงตัวเลขที่แน่นอนแบบคร่าวๆ มาแบ่งปันทุกท่านดังนี้
- "33.5 ล้านคน" คือจำนวนผู้แสวงบุญที่สมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ คาดว่าจะมาเยือนกรุงโรม ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม (8 ธ.ค. 2015 - 20 พ.ย. 2016)
- 8 ธ.ค. 2015 คือวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และ "เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์" ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน
- 13 ธ.ค. 2015 คือวันเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน
- 1 ม.ค. 2016 คือวันเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารซานตา มารีอา มาจจอเร่
- 25 ม.ค. 2016 คือวันเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม
หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะอัพเดทให้ทราบเรื่อยๆ นะครับ แม้ผมจะปรับสไตล์การทำงานจากลุยแหลกไปเป็นอัพเป็นระยะๆ แต่ผมก็ยังไม่ทิ้งจิตวิญญาณนักข่าวสายวาติกันครับ