กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

กิจกรรมศีลล้างบาป กิจกรรมที่ 2
(กล่าว) พูดถึงมากขึ้น
ภูมิหลัง
    เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป ผู้ปกครองและพ่อแม่อุปถัมภ์ของเรากล่าว “คำสัญญา” ในนามของเรา พวกเขาสัญญาว่าเราจะเดินตามทางของพระเยซูเจ้าและปฏิเสธหนทางของปีศาจ และเรายอมรับคำสั่งสอนของพระศาสนจักร (ดังที่มีอธิบายไว้ในบทข้าพเจ้าเชื่อ)

กับเด็กๆ
    เตือนเด็กๆ ว่าคำสัญญาที่กระทำเมื่อพวกเขารับศีลล้างบาปนั้น จะมีการรื้อฟื้นในวันปัสกาและในโอกาสพิเศษต่างๆ คำสัญญาที่สำคัญที่สุดคือการติดตามพระเยซูเจ้าในทุกๆ คำพูดและกิจการที่เรากระทำในทุกๆ วัน ให้รื้อฟื้นความรู้เรี่องศีลล้างบาปด้วยคำถามต่อไปนี้
     ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรกที่เราได้รับคือศีลอะไร
     ทำไมเราจึงรับศีลล้างบาปด้ววยน้ำ
     น้ำเสกที่ประตูวัดมีไว้เพื่ออะไร
     เมื่อเรารับศีลล้างบาปผู้ปกครองของเราจุดเทียนไว้เพื่ออะไร
     เราสามารถแบ่งปันความสว่างของพระคริสตเจ้าให้กับผู้อื่นได้อย่างไร
     ทำไมเราจึงต้องมีพ่อแม่อุปถัมภ์ พวกท่านเป็นใคร
     การติดตามพระเยซูเจ้ามีความหมายอย่างไรสำหรับเธอ
     เธอมีวิธีการอย่างไรในการดำเนินชีวิตศีลล้างบาปในทุกๆ วัน
    เชิญเด็กๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบคำถามเหล่านี้ แต่พึงระลึกไว้ว่าเด็กบางคนเรียนรู้ได้เร็วด้วยการฟังท่านและฟังเด็กอื่นๆ