ใบงานการสร้างโลก 3

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในวันที่3 คือ

ใบงานการสร้าง3