ใบงานเรียงคำพระคัมภีร์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เรื่องราวตอนพระจิตเสด็จลงมาเป็นเช่นไร  ลองเรียงประโยคด้วยในชีทต่อไปนี้ดูนะคะ ^^

ใบงานเรียงคำพระคัมภีร์