แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นิทรรศการชุดใหม่ของศูนย์คริสตศาสนธรรม "บาปต้น 7 ประการ"
มีทั้งให้เช่าและจำหน่ายโดยเช่า1 ชุด (7แผ่น) 300.-/ชุด/สัปดาห์ 
จำหน่ายชุดละ 2,300.-


[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=120229033437-cba77c0a7a6d47deb284d822ee18bd83 docname=kamsonbkkk username=vandasung loadinginfotext=7%20Deadly%20sin showhtmllink=false tag=7 width=400 height=283 unit=px]