ตัวอย่าง พระวาจากับชีวิต ปี A เล่ม 2

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok