แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

New DVD June 2015 resize


DVD cover02 resize 


DVD 01 resize 


 DVD COVER NOAH - Copy


 DVD 03 resize


 DVD COVER TOWER BABEL - Copy


 

DVD 04 resize


 DVD COVER ESAU AND JOB - Copy