ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ใหม่ 4 ล้อสอนใจ ชุดที่ 1

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Auto B Good01 resize


 

4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง จงให้มากยิ่งขึ้น


 

 4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริง


 

 4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง พระเจ้าจะไม่ทรงทำให้คุณผิดหวัง


 

4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง ทำสิ่งแตกต่างเพื่ององค์พระผู้เป็นเจ้า


 

 4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง ตรงไปข้างหน้า


 

4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง ฉันมุ่งมั่น


 

4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง การช่วยเหลือ


 

 4 ล้อสอนใจ V.1 เพลง ทุกสิ่งขึ้นกับความคิดของคุณ