แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปลูกต้นใจ ผลออกมา คือความรัก
ปลูกต้นผัก ผลออกมาคืออาหาร
ปลูกต้นสุข ผลออกมาคือสำราญ
ปลูกต้นรำคาญ ผลออกมาคือทุกข์ใจ
ปลูกต้นดี ผลออกมาคือมิตรแท้
ปลูกต้นแคร์ ผลออกมาคือใจเขา
ปลูกต้นยิ้ม ผลออกมาคือใจเรา
สุขหนอเราหัวใจยิ้ม โลกสวยงาม