แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร การกระทำของเราจะดีจะชั่ว เหมาะสมหรือไม่ ถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับใจเราว่ามีเจตนาเช่นไร
ในที่นี้อยากบอกเล่า ใจ 5 ประเภท ที่ควรเลี่ยงและไม่ควรเป็น เพราะจะทำให้เรากระทำไม่ดี ทำไม่ถูกต้อง ตัดสินใจผิดพลาด และอาจหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด และทำให้ชีวิตครอบครัวล้มเหลว
ประเภทที่ 1 ใจเบา หมายถึง คนที่เชื่อใครง่าย ๆ เรามักพูดถึงคนประเภทนี้ว่า พวกหูเบา เมื่อได้ยินสิ่งใด ไม่เคยได้คิดไตร่ตรองว่าควรเชื่อหรือไม่ หรือต้องตรวจสอบก่อนหรือเปล่า ถ้าเราเป็นคนเช่นนี้ สุดท้าย อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ดีไม่ดีต้องเสียเพื่อน เสียลูกน้อง ที่หนักกว่าก็คือ อาจต้องเสียคนรัก เพราะความหูเบาของเรานี่แหละ

ประเภทที่ 2 ใจรั้น ที่เป็นแบบนี้เพราะเชื่อมั่นตนเองเกินไป จนไม่ฟังความเห็น ข้อแนะนำหรือข้อท้วงติงจากผู้อื่น พวกคนดื้อรั้นอาจสูญเสียโอกาสดี ๆ ไป เพราะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ หรือบางครั้งก็ไม่ดูจังหวะจะโคน สร้างความเสียหายได้เช่นกัน
ประเภทที่ 3 ใจชอบยึดติด คนแบบนี้จะกลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าคิดทำสิ่งใหม่ ๆ หรือเป็นพวกติดกรอบ ไม่กล้าคิดนอกกรอบ กลายเป็นกบในกะลา ถ้าเราเป็นแบบนี้คงหาความก้าวหน้าในชีวิตได้ยาก จัดอยู่ในพวกหัวโบราณเป็นแน่แท้
ประเภทที่ 4 ใจผูกพยาบาทจองเวร พวกนี้คิดอยู่เสมอว่า แค้นนี้ต้องชำระ เพราะฉะนั้นถ้าใครทำให้โกรธหรือเจ็บแค้น จะจดจารึกไว้ในสมองอย่างดี และคอยหาจังหวะล้างแค้นกลับ เพราะฉะนั้น ใจจึงมีแต่ทุกข์ ในทรวงมีแต่ไฟ หามีสุขไม่
ประเภทที่ 5 ใจบาป คิดแต่จะเอาเปรียบและมุ่งร้ายต่อผู้อื่น ขอเพียงแต่ทำแล้วตนได้ดีเป็นใช้ได้ ใครเดือดร้อนฉันไม่สน ไม่คิดถึงใจเขาใจเรา เอาแต่ใจตนเอง พร้อมที่จะใช้คนอื่นเป็นสะพานข้ามไปสู่ความสำเร็จ เหยียบได้เหยียบ ข้ามได้ข้าม

ใจทั้ง 5 ประเภทนี้ จึงควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง อย่าให้มาครอบงำจิตใจเราได้ ทางแก้ไม่ยาก คิดตรงข้าม อย่าใจเบาหูเบา ฟังแล้วคิดไตร่ตรอง รับฟังความเห็น ไม่ยึดติด รู้จักให้อภัย และที่สำคัญ มีใจเมตตา ถ้าทำได้ตามนี้ ดีเลิศประเสริฐศรีเป็นแน่แท้