แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิธีดำเนินชีวิตโสด
1.1.1.1-Copy21ไม่ว่า ตอนนี้ คุณเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชซึ่งถือข้อปฏิญาณถือโสดหรือถือพรหมจรรย์  ด้วยเหตุผลส่วนตัวก็ตาม,การดำเนินชีวิตโสดยังคงเป็นเรื่องยากที่จะทำ. พร้อมกับคำแนะนำเหล่านี้และการสนับสนุนจากคนรอบข้างท่าน. บางทีคุณอาจใช้เป็นคู่มือการดำเนินชีวิตแบบนี้ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตโสดได้เป็นอย่างดี อ่านทั้งหมด