แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
cute-baby-high-resolution-wallpapers-1ถ้าฉันได้ย้อนกลับไปเลี้ยงลูกน้อยอีกครั้ง
ฉันจะช่วยแต่งแต้มชีวิตเขามากขึ้น และชี้นิ้วสั่งน้อยลง
ฉันจะมุ่งแก้ไขเขาให้น้อยลง แต่เพิ่มความสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ฉันจะไม่เอาตาของฉันไว้เฝ้ามอง  แต่เอาไว้คอยระมัดระวัง
ฉันควรจะใส่ใจกับการรู้เรื่องของเขาน้อยลง แต่รู้จักใส่ใจเขาให้มากขึ้น
ฉันจะเดินผ่านหนทางที่ยาวนานด้วยความชื่นชม และพูดคุยให้มากขึ้น
ฉันจะหยุดการเล่นอย่างจริงจัง แต่จะจริงจังกับการเล่นมากขึ้น
ฉันจะวิ่งข้ามอุปสรรคนานา และมองดูสิ่งที่น่าชื่นชมอีกมากมาย
ฉันจะกอดเขาให้มากขึ้น แต่บังคับเขาให้น้อยลง
ฉันควรจะเด็ดขาดน้อยลง แต่เห็นพ้องกับเขาให้มากขึ้น
ฉันจะสร้างความนับถือตัวเองให้เขาเป็นลำดับแรก และความเคารพในบ้านเป็นลำดับถัดมา
ฉันจะสอนเขาถึงความรักอำนาจให้น้อยลง แต่สอนเรื่องอำนาจของความรักให้มากขึ้น