ภาษิตสู่ความสำเร็จ 063

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความอิ่มใจคือความรู้สึกที่ห้อมล้อมชีวิตคุณ เมื่อคุณมีใจขอบคุณจริงๆ สำหรับสิ่งที่มีอยู่ และไม่แสวงหาอะไรอีก


Contentment is a feeling that envelops you when you’re truly thankful for what you have and are no longer seeking to acquire more.