แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

2115459

อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ เลย จง​พูด​แต่​คำ​ดีงาม​เพื่อ​ช่วย​กัน​เสริมสร้าง​ผู้อื่น​ตาม​โอกาส​และ​เพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​แก่​บรรดา​ผู้​ได้ยิน​ได้​ฟัง

2ปต. 1:6 ​ใช้​การ​รู้จัก​บังคับ​ตน​เพิ่มพูน​ความ​รู้ ใช้​ความ​อดทน​เพิ่มพูน​การ​รู้จัก​บังคับ​ตน ใช้​ความ​เลื่อมใส​ศรัทธา​เพิ่มพูน​ความ​อดทน