แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สดด. 3:7 ​ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ โปรด​ทรง​ลุก​ขึ้น​เถิด ข้า​แต่​พระ​เจ้า โปรด​ทรง​ช่วย​ข้าพ​เจ้า​ให้​รอด​พ้น​เถิด
ยน. 3:17 ​เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​ส่ง​พระ​บุตร​มา​ใน​โลก​นี้​มิใช่​เพื่อ​ตัดสิน​ลงโทษ​โลก​แต่​เพื่อ​โลก​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​พ้น​เดชะ​พระ​บุตร​นั้น​

รม. 10:13 ​เพราะ​ทุก​คน​ที่​เรียกขาน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ก็​จะ​รอด​พ้น
สดด. 130:7 ​อิสราเอล​จง​หวัง​ใน​พระ​ยาห์​เวห์เถิด เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ความ​รัก​มั่นคง