แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สดด. 50:15 พระเจ้าตรัสว่า "​จง​เรียก​เรา​ใน​ยาม​ทุกข์ร้อน เรา​จะ​ช่วย​ท่าน​ให้​รอด​พ้น แล้ว​ท่าน​จะ​ถวาย​เกียรติ​แก่​เรา"

สดด. 55:22 ​จง​ปลดเปลื้อง​ความ​สาละวนของ​ท่าน​ถวาย​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำจุน​ท่าน จะ​ไม่​ทรง​อนุญาต​ให้​ผู้​ชอบ​ธรรม​ต้อง​สะดุด​ล้ม​เลย

สดด. 27:5 ​ใน​วัน​เคราะห์ร้าย ​พระ​องค์​ทรง​ซ่อน​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ใต้​ชายคา​ของ​พระ​องค์ ทรง​ซุก​ข้าพ​เจ้า​ไว้​ภายใน​กระโจม​ของ​พระ​องค์