แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เหล้าองุ่น
    25อย่าอวดเก่งเมื่อดื่มเหล้า
    เพราะเหล้าทำให้หลายคนต้องพบความหายนะ
    26เตาไฟพิสูจน์ว่าเหล็กกล้าแข็งเพียงไร
    เหล้าก็แสดงนิสัยของคนยโสโอหัง เมื่อเมาแล้วทะเลาะวิวาท
    27เหล้าองุ่นเป็นเหมือนชีวิตสำหรับมนุษย์
    ถ้าดื่มแต่พอประมาณ
    ถ้าไม่มีเหล้าองุ่น ชีวิตจะเป็นอย่างไร
    พระเจ้าทรงสร้างเหล้าองุ่นเพื่อให้มนุษย์มีความยินดี
    28การดื่มเหล้าองุ่นพอประมาณตามโอกาส
    ทำให้ใจเบิกบาน และจิตวิญญาณแช่มชื่น
    29แต่ถ้าดื่มเหล้าองุ่นมากเพราะกลัดกลุ้มหรืออวดเก่งl
    ก็ทำให้จิตใจขมขื่น
    30คนโง่ที่ดื่มจนเมาจะโกรธมากเป็นผลร้ายแก่ตนเอง
    ทำให้กำลังถดถอย ทั้งยังก่อให้เกิดบาดแผล
    31เมื่อกินเหล้าร่วมกัน อย่าตำหนิคนที่นั่งข้างๆ
    และอย่าล้อเลียนเขาเมื่อเขากำลังสนุก
    อย่าต่อว่าเขาเลยแม้แต่คำเดียว
    อย่าทวงหนี้กวนใจเขา