แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

19 พฤศจิกายน

“บรรดาผู้ตายที่สิ้นใจในพระเจ้าย่อมเป็นสุข . . .เพราะงานของเขาติดตามเขาไป” (วว 14 : 13)

St.Joseph Nov 19

เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงที่เราจะต้องให้เกียรติแก่ผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว

บทไตร่ตรอง

แม้ว่าเราจะรู้ว่าชั่วนิรันดรนั้นไม่มีการกำหนดเวลา  แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังวางใจในพระเจ้าว่า บรรดาผู้ที่เรารักที่ได้สิ้นชีวิตไปก่อนเราแล้วนั้นจะ “ได้รับการทำเครื่องหมายแห่งความเชื่อ” ด้วยความหวังว่า พวกท่านจะช่วยเหลือเราในยามที่เราจะสิ้นใจ

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ ข้าพเจ้าขอภาวนาแก่ผู้ที่ใกล้จะสิ้นใจเพื่อเขาจะได้สิ้นใจในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 19 Nov book