แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

9 พฤศจิกายน

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่าน” (1 คร 3 : 16)

St.Joseph Nov 9

พระจิตของพระเจ้าทำงานในตัวเราเพื่อรับใช้พระเจ้า

บทไตร่ตรอง

โทมัส เมอร์ตัน นักเขียนเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียง (ค.ศ. 1915-1968) ได้กล่าวว่าจากการครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งและยาวนาน เขาได้ตระหนักว่าความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่อยู่ในตัวเขาและผลักดันเขาให้กระทำการหลายสิ่งหลายอย่าง และสิ่งต่างๆนั้นก็ดำรงอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกๆ ชนิดด้วย ด้วยเหตุผลนี้ คริสตชนที่หมั่นสวดภาวนาจึงมิอาจถอยห่างจากกิจการแห่งความยุติธรรมหรืองานบุญงานกุศลได้เลย

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดให้เราได้สวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรของเรา จะได้สะท้อนถึงความดีงามและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรด้วยเทอญ

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 9 Nov book