แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

17 กันยายน

 

“เมื่อท่านทั้งหลายมาร่วมชุมนุมกันนั้น มีการแตกแยก และข้าพเจ้าก็เชื่อเรื่องนี้อยู่บ้าง” (1 คร 11 : 18)

St.Joseph Sep 17

ความสุภาพกำลังสูญเสียพื้นที่

 

บทไตร่ตรอง

การเสวนา อาจเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แต่ก็มิได้สนับสนุนคุณธรรมความสุภาพในสังคมของเราเลย พระศาสนจักรอาจจัดการเสวนาเพื่อให้มีการพูดคุยกันในโลกที่มีแบ่งแยก ขัดแย้งกัน ทั้งทางศาสนาวัฒนธรรม และการเมืองอันหลากหลาย

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยให้เราเป็นดังเช่นท่านนักบุญ ที่ได้นำสันติสุขของพระเจ้ามาแบ่งปันเป็นความรักให้แก่ผู้ที่เกลียดชังเราด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 17 Sep book