แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

5 กันยายน

 

“ขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำสำเร็จไป” (สดด 90 : 17)

St.Joseph Sep 5

การเอาแต่ทำงานโดยไม่หยุดพักเล่นบ้าง จะไม่มีใครสนใจคุณนะ

 

บทไตร่ตรอง

อย่างไรก็ตามทั้งการทำงานและการเล่น  เราสามารถทำให้เป็นการสวดภาวนาได้หากเราได้ถวายทั้งสองกิจการนี้แด่พระเจ้าในการสวดภาวนาเช้า “พระเจ้าข้า ลูกขอถวายทุกกิจการที่ข้าพเจ้าจะกระทำในวันนี้แด่พระองค์ ทั้งหน้าที่การงาน การสวดภาวนา ความชื่นชมยินดีและความทุกข์ทั้งมวลเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และเพื่อชีวิตที่มีแต่สันติสุขของผู้อื่นด้วยเทอญ”

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้อุปถัมภ์ของบรรดาผู้ใช้แรงงาน โปรดนำทางและพิทักษ์เราในทุกกิจการ ทั้งความชื่นชมยินดีและความทุกข์ระทมต่าง ๆ ด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 5 Sep book