แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

18 สิงหาคม

 

“เพราะผู้รับเชิญมีมาก แต่ผู้รับเลือกมีน้อย” (มธ 22 : 14)

St.Joseph Aug 18

ให้เราลงมือทำ อย่าเอาแต่พูด

 

บทไตร่ตรอง

การอ้างถึงพระนามของพระเจ้า สาบานต่อพระองค์หรือการแสดงออกในพิธีบูชาขอบพระคุณ ล้วนไม่เพียงพอเลย  เราต้องลงมือกระทำจริงตามที่เรากล่าวอ้างด้วย เราต้องทุ่มเทจิตใจทั้งหมดเพื่อพระองค์และลงมือกระทำเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองร่วมกับพระองค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้มีความเชื่อมั่นด้วยความจริงใจต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ประกาศออกไป และดำเนินชีวิตตามที่เรามีความเชื่อด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 18 Aug book