แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

17 สิงหาคม

 

“เจ้าต้องเมตตาเพื่อผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ” (มธ 18 : 33)

St.Joseph Aug 17

ท่านทำสิ่งใดกับผู้อื่น ท่านก็จะได้รับสิ่งนั้น

 

บทไตร่ตรอง

การให้อภัยเป็นหนึ่งบทบัญญัติที่ท้าทายมนุษย์ที่สุด แม้จะเป็นกระบวนการที่อาจทำให้เกิดการคืนดีได้หรือไม่ก็ตาม การให้อภัยนั้นอาจใช้เวลานานมาก แต่ก็สามารถนำไปสู่การยุติและเยียวยาจิตใจที่มีการบาดหมางซึ่งกันและกันได้

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราในการให้อภัยแก่ผู้อื่นเสมอ ๆ ดังที่เราได้รับการอภัยจากพระองค์ด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 17 Aug book