แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

16 สิงหาคม

 

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ยาก” (มธ 19 : 23)

St.Joseph Aug 16

ถ้าคุณไม่มีความสุข คุณก็ไม่ได้ร่ำรวยเลย

 

บทไตร่ตรอง

ความจริงคือ แม้คนที่ยากไร้ที่สุดท่ามกลางพวกเรา ก็ยังร่ำรวยกว่าคนที่ยากไร้ที่สุดในโลก ผู้คนที่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าต่างลดละเลิกสิ่งอำนวยความสะดวกสบายหลายประการเพื่อดำเนินชีวิตแบบพอมีพอกิน มีการแบ่งปันแม้ว่าจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 16 Aug book