แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้อคิดข้อรำพึง

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี B

ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร  เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง

16th Sunday 2

 เรื่องราวในพระวรสารของนักบุญมาระโกประจำสัปดาห์นี้  เน้นถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี  ดังที่บรรดาประกาศกได้เคยทำนายไว้ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว เช่น ประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 23) เอเสเคียล (อสค 34) และอิสยาห์ (อสย 63 : 11) ซึ่งต่างจากบรรดากษัตริย์ของอิสราเอล  และของเผ่ายูดาห์  ที่โดยองค์รวมและภาพกว้างแล้วไม่ได้ทรงทำสิ่งที่ดีๆ ให้กับผู้ใต้ปกครอง กลับแสวงหาผลประโยชน์เข้าตน  แต่พระคริสตเจ้าทรงยอมสละชีวิตเพื่อชาวเรา  ทรงเอาใจใส่ดูแลเรา  และโดยเฉพาะทรงแสวงหาแกะที่สูญหายไป

 พระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี  โดยทรงฝึกบรรดาอัครสาวกให้เป็นนายชุมพาบาลที่ดีด้วย พวกเขาถูกเรียกให้มาอยู่กับพระองค์ ให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ ให้มาเรียนรู้จากพระองค์ และทำตามแบบอย่างของพระองค์

 สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากพระองค์  พวกเขาจะนำไปบอกเล่าให้ผู้อื่นได้ทราบ  พวกเขาถูกส่งไปเป็นคู่ๆ เพื่อเทศน์สอน  ทำการเยียวยารักษา  และขับไล่ปีศาจได้  บัดนี้พวกเขาพากันกลับมาแล้ว

 พระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี  ทรงต้องการให้บรรดานายชุมพาของพระองค์ได้หยุดพักผ่อน  ถ้าได้หยุดพักสักเล็กน้อย  พวกเขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้น

 ในที่นี้พิสูจน์ได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพาที่ดียิ่ง  ทั้งๆ ที่ทรงต้องการพาอัครสาวกไปในที่สงบ เพื่อการพักผ่อนและทบทวนผลงาน  แต่เมื่อเห็นประชาชนมากมายพากันมาแสวงหาพระองค์  ก็ทรงเปลี่ยนแผนทันที  ทรงสงสารและใช้เวลาเทศน์สั่งสอนและอยู่กับประชาชนอีกหลายชั่วโมง  ทั้งนี้ เพราะทรงเห็นว่าประชาชนเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง

16th Sunday 1

 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิการเป็นพลเมืองของประเทศอเมริกาในห้วงทศวรรษที่ 50 และ 60  เขาเป็นผู้นำของชาวอเมริกันผิวสี(ดำ) เป็นจำนวนล้านๆ คน เขาเป็นวีรบุรุษของคนพวกนั้น  เขาเป็นกระบอกเสียงของคนพวกนั้น  อาจเปรียบได้ว่าเขาเป็นนายชุมพาของคนเหล่านั้น  ถ้าไม่มีเขา พวกชาวอเมริกันผิวสีในสมัยนั้นจะเป็นเหมือนผู้คนในพระวรสารของวันนี้  คือพวกเขาจะเป็นเหมือนดังฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง

 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง และผู้ติดตามใกล้ชิด ก็เป็นเหมือนพระเยซูเจ้าและอัครสาวกในทางใดทางหนึ่ง  พวกเขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันในสถานที่เงียบๆ อย่างมีสันติได้

 คืนหนึ่ง หลังจากภารกิจมากมายตลอดทั้งวันในเมืองมอนท์โกเมอรี มลรัฐอลาบามา แล้ว  เขาเพิ่งจะขึ้นเตียงนอน กำลังจะม่อยหลับไป ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เมื่อเขารับสายก็ได้ยินเสียงกร้าวขู่ทางโทรศัพท์ว่า  “ฟังนะ ไอ้ดำ เราจะเอาทุกอย่างที่เราต้องการจากแกก่อนอาทิตย์หน้า แล้วแกจะเสียใจที่ได้เคยมาเมืองมอนท์โกเมอรี” แล้วก็วางสายไป

 ทันใดนั้น ความกลัวก็ถาโถมเข้ามาหาเขาเหมือนตึกที่กำลังจะล้ม  ความกล้าหาญของเขาหายไปหมด  เขาลุกขึ้นลงไปในครัว  อุ่นกาแฟ  แล้วนั่งลงครุ่นคิดวิธีการที่จะไปให้พ้นจากเมืองนี้โดยไม่ให้เสียหน้า ไม่ให้ใครมาตราหน้าว่าขี้ขลาด  แต่คิดไม่ออก วินาทีนั้น เขาก้มศีรษะลงภาวนาต่อพระเจ้าว่า

 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ผมยังยืนหยัดในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความถูกต้อง  แต่ขณะนี้ ผมหวาดกลัว  กลัวมากด้วย  ผู้คนพากันหวังว่าผมจะนำทางเขา  ถ้าปรากฏออกไปว่าผมตกใจกลัว พวกเขาจะพลอยพากันหวาดกลัวไปด้วย  ผมมาถึงทางตันแล้ว  ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  ผมไม่สามารถเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบนี้ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไป”

 คำพูดของเขาทำให้นึกถึงสภาพของฝูงแกะที่จะกระจัดกระจายไปเพราะขาดผู้เลี้ยงที่ดี

 สำนึกความรับผิดชอบเช่นนี้น่าจะมีในบรรดาคุณพ่อเจ้าวัดต่อสัตบุรุษของตน  คุณครูต่อนักเรียนของตน  ผู้ที่เป็นพ่อแม่ต่อลูกๆ ของตน ฯลฯ

 มันจะมีเวลาที่วิกฤตเช่นนี้ในชีวิต  จะมีเวลาที่เรารู้สึกว่าความรับผิดชอบมันหนักหน่วงเหลือเกิน เมื่อมันเกิดขึ้น  เราจะทำเช่นไรดี  เราควรทำอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่าง  ทำเหมือนที่มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้กระทำ  และทำเหมือนบรรดาคริสตชนที่มักจะทำกันเสมอ คือการหันเข้าหาพระด้วยคำภาวนา

 พระเยซูเจ้าเมื่อทรงภาวนาที่สวนเกธเสมนีขอให้กาลิกษ์นี้พ้นไปเถิด  แต่ถึงกระนั้นก็ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า หลังจากนั้น นักบุญลูกาบันทึกไว้ว่า  “ทูตสวรรค์จากสรวงสวรรค์ได้มาปรากฏตัวต่อพระองค์และช่วยให้ทรงเข้มแข็งขึ้น”

 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง เมื่อภาวนาต่อพระเจ้าแล้ว กล่าวว่า เขารู้สึกเข้มแข็งขึ้นจากการประทับอยู่ของพระเจ้า โดยที่เขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลย

 พี่น้องครับ พระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพาที่ดี และทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตของเราจริงๆ

( คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ เขียนลงสารวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2012

Based on : Illustratrated Sunday Homilies, Year - B ;  by Mark Link, SJ )

16th Sunday 316th Sunday 416th Sunday 516th Sunday 616th Sunday 716th Sunday 8