แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

14 มิถุนายน

 

“ท่านจงกล่าวเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ที่เกินไปนั้นมาจากปีศาจ” (มธ 5 : 37)

St.Joseph June 14

ทุกสิ่งต่างผลิกผันได้

 

บทไตร่ตรอง

ความเชื่อไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมมีการถกแถลงกันอย่างมากในหลายๆวงสนทนา  เราทุกคนต่างมีเรื่องแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนโดยมีแนวโน้มจะพูดเกินจริงเพื่อทำให้เราดูดีกว่าที่เป็นจริง

แต่มันจะดีมากกว่าหากเราจะพูดความจริงออกไป หรือ พูดความจริงทั้งหมด และไม่พูดสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความเป็นจริง

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยความจริงไม่ว่ามันจะยากลำบากสักเพียงใดด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 14 June book