แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

25 พฤษภาคม

 

“พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นนินทากัน เพื่อจะได้ไม่ถูกพิพากษา พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่หน้าประตูแล้ว” (ยก 5 : 9)  

St.Joseph May 25

จงอดทนในความรัก

 

บทไตร่ตรอง

คริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมีสิทธิจะเสนอขอตามเกณฑ์เพื่อให้ได้รับการพิจารณา และสิทธินั้นก็ได้รับการชี้ขาด มันเป็นความจริงที่ว่า ความรักความเมตตาของคริสตชนเป็นตัวตัดสินที่สำคัญว่า สิ่งนั้นถูก หรือ ผิด “ในพระองค์ พระเจ้าข้าความเที่ยงธรรมและความเมตตาจะมาบรรจบกัน” (สดด 85)

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้ประพฤติตนด้วยความเห็นอกเห็นใจกันในการแสวงหาความยุติธรรมด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 25 May book