แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

24 พฤษภาคม

 

“ทำใจดีๆ ไว้ เจ้าได้เป็นพยานยืนยันถึงเราที่กรุงเยรูซาเล็มอย่างไร เจ้าจะต้องเป็นพยานที่กรุงโรมอย่างนั้นด้วย” (กจ 23 : 11)  

St.Joseph May 24

ให้มโนธรรมของท่านนำทางให้ท่าน

 

บทไตร่ตรอง

ในระบอบการปกครองใด ๆ ก็ตาม กระบวนการทางกฎหมายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาทางกฎหมาย สำหรับพระศาสนจักร สิทธิและความรับผิดชอบที่มีรากฐานมาจากความยุติธรรม และ ความรัก ที่สุดแล้ว พระเจ้าทรงตรัสเตือนในรูปแบบของมโนธรรมด้วยพระสุรเสียงอันดัง

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้มีมโนธรรมตามแนวทางของพระจิตเจ้าแห่งความเป็นจริงด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 24 May book