foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันที่ 11 พฤศจิกายน

ระลึกถึงนักบุญ มาร์ติน  แห่งตูร์  พระสังฆราช

( St Martin of Tours, Bishop, memorial )

St Martin of Tours 4

นักบุญมาร์ตินเกิดในราวปี ค.ศ. 316  คุณพ่อของท่านเป็นคนต่างศาสนา  และเป็นทหารดูแลฝูงชน  แต่ขณะนั้นประจำการอยู่ที่ Pannonia (คือประเทศฮังการีในปัจจุบัน)  ท่านนักบุญจึงเกิดที่นั่น  ต่อมาคุณพ่อของท่านถูกย้ายไปที่เมือง Pavia  อยู่ในแคว้น Lombardy (ทางเหนือของประเทศอิตาลี)  ที่นี่เองเมื่ออายุ 15 ปี ท่านนักบุญได้รับการคัดเลือกอยู่ในกองทหารม้าของจักรวรรดิประจำการที่ Amiens (Gaul, ฝรั่งเศส)

 

วันหนึ่งท่านขี่ม้าผ่านขอทานที่กำลังสั่นเพราะความหนาวเย็น  เนื่องจากเขาเกือบจะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่  ด้วยความสงสาร  ท่านได้ตัดเสื้อคลุมของท่านเป็นสองส่วน  และยื่นให้ขอทานที่ยากจนคนนั้นหนึ่งส่วน ต่อมาในคืนวันนั้นเอง  พระคริสต์ได้ทรงปรากฏองค์กับท่านโดยทรงสวมเสื้อคลุมนั้น [เสื้อคลุมครึ่งตัวที่เหลืออยู่นั้นถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลายาวนานในวัดน้อยของ Frankish Kings  รู้จักกันในชื่อว่า "เสื้อคลุมของนักบุญมาร์ติน" (St Martin 's Cloak)]  หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่นานนัก มาร์ตินก็ได้รับศีลล้างบาป  และทันทีที่ไม่ต้องเป็นทหารม้ารับใช้แล้ว  ท่านก็เข้าไปเป็นศิษย์ของนักบุญฮีลารี พระสังฆราช (St Hilary of Poitiers) 

ในขณะที่ท่านกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่เมือง Pavia  ก็ได้ทำให้แม่กลับใจ  แม้ว่าพ่อของท่านยังคงเป็นคนต่างศาสนาอยู่  ในช่วงเวลานั้น  พวกถือนอกรีต Arians ประสบความสำเร็จในการขับไล่อาจารย์ของท่าน  คือนักบุญฮีลารีให้ออกนอกแผ่นดินโกล (Gaul)  ท่านจึงไปดำเนินชีวิตแบบฤาษีที่เกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

St Martin of Tours 5

ในปี ค.ศ. 361  ท่านพร้อมกับนักบุญฮีลารีได้ถูกเรียกโดยคำสั่งจากทางจักรวรรดิให้ได้กลับไปที่เมือง Poitiers อีกครั้งหนึ่ง  ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆ มีฤาษีจำนวนมากมาอยู่กับท่าน  และต่อมาก็ได้สร้างเป็นอารามฤาษีเบเนดิกตินที่มีชื่อเสียงแห่งเมือง Ligugé  ซึ่งถือเป็นอารามฤาษีแห่งแรกบนแผ่นดินโกล  ที่นี่นักบุญมาร์ตินจะยอมออกจากห้องเล็กๆ ในอารามเป็นระยะๆ  เพื่อเดินทางไปแพร่ธรรมทั่วภาคกลางและด้านตะวันตกของโกล  ซึ่งชาวพื้นเมืองเหล่านั้นจำนวนมากยังคงนับถือพระเท็จเทียม  วันหนึ่งในปี ค.ศ. 371  ได้ถูกเรียกให้เข้าไปในเมืองตูร์ (Tours) ในฝรั่งเศส  และได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นบังคับให้ท่านต้องรับตำแหน่งเป็นบิชอปองค์ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างเปล่าอยู่  โดยที่ท่านไม่ค่อยเต็มใจมากนัก

 

การบริหารสังฆมณฑลของนักบุญมาร์ตินกระทำด้วยความหนักแน่นและยุติธรรม  และด้วยความร้อนรนใหญ่หลวงที่จะชำระความเชื่อให้ถ่องแท้เพื่อต่อสู้กับพวกนอกรีต 2 พวก  คือ Priscillianist และ Arian  ท่านดำรงชีวิตเรียบง่าย  สุภาพถ่อมตน  และทำพลีกรรม  อย่างไรก็ดี  เพื่อหลีกให้พ้นจากความหลงใหลของตัวเมือง  ท่านได้สร้างห้องเล็กๆ อยู่ในชนบทใกล้ๆ  ซึ่งต่อมาไม่นานมีฤาษีอื่นๆ ตามมาอยู่ด้วย  ต่อมาที่แห่งนี้กลายเป็นอารามของ Marmoutier ที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

 

นักบุญมาร์ติน  แห่งตูร์  สิ้นชีพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 397  ท่านได้เป็นนักบุญองค์แรกของพระศาสนจักรตะวันตกที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างกว้างขวางแม้ไม่ได้เป็นมรณสักขี  โดยเฉพาะในยุคกลางท่านมีชื่อเสียงมาก  จะเห็นได้จากการที่มีการสร้างวัดขึ้นมากมายโดยใช้ชื่อของท่านเป็นผู้อุปถัมภ์  และชื่อเมืองก็นำมาจากชื่อของท่าน

 

(ถอดความโดย : คุณพ่อวิชา  หิรัญญการ

Based on : Saint Companions For Each Day By :  A.J.M. Mausolfe J.K. Mausolfe)

St Martin of Tours 1St Martin of Tours 2St Martin of Tours 3St Martin of Tours 6