แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 124

การฉลองบรรดานักบุญในปีพิธีกรรม (CCC ข้อ 1172-1173)                   

                  

‘ตลอดปี พระศาสนจักรยังกำหนดวันระลึกถึงบรรดามรณสักขีและผู้ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ในวันฉลองบรรดานักบุญพระศาสนจักรประกาศพระธรรมล้ำลึกปัสกาในผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งได้ร่วมรับทรมานและร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระคริสตเจ้า’ (CCC 1173)

      ในการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกต่างๆ ตามลำดับประจำปีเช่นนี้ พระศาสนจักรยังแสดงความเคารพด้วยความรักเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ผู้ได้รับพระพร บรรดามรณสักขีและผู้ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ พระนางทรงร่วมงานไถ่กู้ด้วยความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระคริสตเจ้า พระนางทรงร่วมเดินทางและร่วมความทุกข์กับพระองค์ไปจนถึงกางเขน 

    พระศาสนจักรเคารพพระนางด้วยความรักเป็นพิเศษและเห็นว่าพระนางทรงเป็นผลงานประเสริฐสุดของการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า เป็นรูปแบบบริสุทธิ์ยิ่งของคุณลักษณะที่พระศาสนจักรปรารถนาและหวังจะเป็น บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รับความเคารพ และเป็นแบบฉบับสำหรับเรา ในเวลาเดียวกัน เราก็ภาวนาเพื่อพวกท่าน และวอนขอให้พวกท่านวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับเราด้วย  (Youcat 186)

 

ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของพระคริสตเจ้าและราชินีของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดกรุณาวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย                                                                           

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 124