แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 86

เราจะกลับคืนชีพจากความตาย ทั้งร่างกายและวิญญาณ (CCC ข้อ 990)

                  

‘สิ่งที่หว่านลงไปนั้นเน่าเปื่อย แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไม่เน่าเปื่อยอีก สิ่งที่หว่านลงไปนั้นไม่มีเกียรติ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุ่งเรือง สิ่งที่หว่านลงไปนั้นอ่อนแอ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพ สิ่งที่หว่านลงไปเป็นร่างกายตามธรรมชาติ แต่สิ่งที่กลับคืนชีพเป็นร่างกายที่มีพระจิตเจ้าเป็นชีวิต’ (1คร 15:42-44)

      เมื่อนักบุญเปาโลถูกหัวเราะเยาะ เมื่อเทศน์สอนถึงเรื่องการกลับคืนชีพของเนื้อหนัง “เมื่อเขาเหล่านั้นฟังคำพูดเรื่องการกลับคืนชีวิตของบรรดาผู้ตาย บางคนหัวเราะเยาะ” (กจ 17:32) หลายศตวรรษต่อมา James Joyce นักเขียนนวนิยายชาวไอริชก็เยาะเย้ยด้วยว่า “เมื่อคุณตายแล้ว ก็คือได้ตายไปแล้ว แนวคิดเรื่องวันสุดท้ายคงจะทำให้พวกเขาออกมาจากหลุมศพได้กระมัง” 

    ในทางกลับกัน นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารเองได้เป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนชีพ แน่นอนว่าเป็นคำสัญญาหนึ่งซึ่งน่าตื่นเต้นที่สุดในพันธสัญญาใหม่ ดังมีบันทึกไว้ว่า “เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น” (1ยน 3:2) ความเชื่อสอนเราว่า ในวันสุดท้ายเราจะกลับฟื้นคืนชีพทั้งร่างกายและวิญญาณเพื่อดำเนินชีวิตพร้อมกับพระเจ้าตลอดไป  (Youcat 152)

 

‘เมื่อร่างกายที่เน่าเปื่อยนี้จะสวมใส่ความไม่เน่าเปื่อย และเมื่อร่างกายที่ต้องตายนี้จะสวมใส่ความไม่รู้จักตายแล้ว ก็จะเป็นจริงตามคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ความตายถูกชัยชนะกลืน”’ (1คร 15:54)       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 86